Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Tässä käsitellään kotitalousvähennystä vain niiltä osin kuin se koskee Osuuskunta Satatuulelta ostettuja palveluja. Täydelliset ohjeet kotitalousvähennykseen löydät tästä linkistä: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja sen enimmäismäärä on 2 400 euroa per henkilö (vuonna 2015). Omavastuu on kalenterivuosikohtainen, voit siis maksaa eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Vähennysoikeus on 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta.

Jotta vähennyksen voi saada, on yrityksen kuuluttava sopimuksen tekohetkellä ennakkoperintärekisteriin. Voit tarkistaa ennakkoperintärekisterimerkinnän täältä: https://www.ytj.fi

Kotitalousvähennyksen voi saada vain vähennykseen oikeuttavan työn kustannuksista. Vähennystä ei saa esimerkiksi laskuun sisältyvistä muista työkustannuksista, laitteista, tarvikkeista, materiaaleista, aineksista, matkakuluista tai kuljetuskustannuksista.

Tästä linkistä löydät kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä: http://vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny(9231)

Vähennys maksetaan sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan.

Esimerkki: Maksat ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle työkorvausta siivouksesta 500 euroa. Työstä vähennyskelpoista on 45 % eli 225 euroa (0,45 × 500 €). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 125 euroa (225 € – 100 €).