Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Tässä käsitellään kotitalousvähennystä vain niiltä osin kuin se koskee Osuuskunta Satatuulelta ostettuja palveluja. Täydelliset ohjeet kotitalousvähennykseen löydät tästä linkistä: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa ja sen enimmäismäärä on 2 400 euroa per henkilö (vuonna 2015). Omavastuu on kalenterivuosikohtainen, voit siis maksaa eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Vähennysoikeus on 45% arvonlisäverollisesta työn osuudesta.

Jotta vähennyksen voi saada, on yrityksen kuuluttava sopimuksen tekohetkellä ennakkoperintärekisteriin. Voit tarkistaa ennakkoperintärekisterimerkinnän täältä www.ytj.fi

Kotitalousvähennyksen voi saada vain vähennykseen oikeuttavan työn kustannuksista. Vähennystä ei saa esimerkiksi laskuun sisältyvistä muista työkustannuksista, laitteista, tarvikkeista, materiaaleista, aineksista, matkakuluista tai kuljetuskustannuksista.

Tästä linkistä löydät kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä: http://vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny(9231)

Vähennys maksetaan sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan.

Esimerkki: Maksat ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle työkorvausta siivouksesta 500 euroa. Työstä vähennyskelpoista on 45% eli 225 euroa (0,45 x 500€). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 125 euroa (225€ – 100€).